Archeologie pravěkých Čech / 4

Neustupný, Evžen ... [et al.]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva 9 l^Všeobecný přehled eneolitu {Evžen Neústupný)............... 1.1 Základní charakteristika ............................. 1.2 Variabilita eneolitu ................................ 1.2.1 Časová variabilita eneolitu ..................... 1.2.2 Prostorová variabilita českého eneolitu.......... 1.2.3 Velikostní variabilita (demografie).............. 1.3 Sídelní areály....................................... 1.3.1 Souvislosti sídelních areálů..................... 1.3.2 Zemědělské výrobní areály a přílohové zemědělství 1.3.3 Obytné areály.................................... 1.3.4 Pohřební areály.................................. 1.3.5 Kultovní areály a ohrazení....................... 1.3.6 Nezemědělské výrobní areály...................... 1.3.7 Nadkomunitní areály a struktura krajiny.......... 1.4 Nemovité artefakty................................... 1.5 Movité artefakty .................................... 1.5.1 Keramika ........................................ 1.5.2 Nástroje......................................... 1.5.3 Zbraně........................................... 1.5.4 Ozdoby .......................................... 1.6 Společnost a její ideologie.......................... 1.7 Kontinuita a diskontinuita kulturních skupin ........ 1.8 Měď v českém eneolitu {Miroslav Dobeš)............... 1.8.1 Úvod............................................. 1.8.2 Chronologický přehled............................ 1.8.3 Surovina ........................................ 1.9 Významné prameny {sestavila Radka Šumberová)......... 1.9.1 Časný eneolit ................................... 1.9.2 Starší eneolit................................... 1.9.3 Střední eneolit ................................. 1.9.4 Mladší eneolit................................... 11 11 13 13 15 15 16 16 18 20 20 20 21 22 22 22 22 23 23 24 24 27 28 28 29 32 32 32 34 35 37 2 Časný eneolit {Evžen Neústupný).......................................................................38 2.1 Základní charakteristika ........................................................................38 2.2 Časová a regionální variabilita..................................................................38 2.3 Sídelní areály ... .■...........................................................................41 2.3.1 Prostředí sídelních areálů ..................................................................41 2.3.2 Areály obytné a skladovací .................................................................41 2.3.3 Areály zemědělství a obstarávání obživy ....................................................43 2.3.4 Areály získávání surovin a materiálů .......................................................43 2.3.5 Pohřební areály..............................................................................43 2.4 Poznámky к movitým artefaktům ...................................................................45 2.5 Kulturní skupiny časného eneolitu v Čechách ....................................................46 2.5.1 Členění do kulturních skupin................................................................46 2.5.2 Členění do chronologických fází .............................................................54 5E N E O L I T 2.5.3 Vznik kulturních skupin......................................................................56 2.6 Ekonomika časného eneolhu .......................................................................57 2.7 Společnost a symbolika časného eneolitu ........................................................57 3 Starší eneolit .......................................................................................60 3.1 Základní charakteristika staršího eneolitu {Evžen Neústupný) ....................................60 3.2 Kultura nálevkovitých pohárů ve starším eneolitu {Milan Zápotocký) ..............................61 3.2.1 Pojem kultury nálevkovitých pohárů ..........................................................61 3.2.2 Časová a prostorová variabilita .............................................................62 3.2.3 Nemovité artefakty ..........................................................................65 3.2.4 Sídelní areály ..............................................................................66 3.2.5 Pohrební areály..............................................................................71 3.2.6 Movité artefakty.............................................................................74 3.2.7 Zemědělství a obstarávání obživy ............................................................81 3.3 Nejstarší stupeň badenské kultury {Milan Zápotocký) ............................................83 3.3.1 Pojem bolerázského typu .....................................................................83 3.3.2 Časová a prostorová variabilita .............................................................83 3.3.3 Artefakty....................................................................................85 3.3.4 Vznik .......................................................................................86 4 Strední eneolit ......................................................................................87 4.1 Základní charakteristika středního eneolitu {Evžen Neústupný) ...................................87 4.1.1 Pojem středního eneolitu ....................................................................87 4.1.2 Kulturní uskupení středního eneolitu .......................................................87 4.1.3 Časová a prostorová variabilita..............................................................88 4.1.4 Ekonomika, společnost a symbolismus ........................................................89 4.2 Badenská kultura ve středním eneolitu {Evžen Neústupný a Milan Zápotocký).......................89 4.2.1 Základní charakteristika ....................................................................89 4.2.2 Časová a prostorová variabilita .............................................................92 4.2.3 Sídelní areály...............................................................................93 4.2.4 Movité artefakty ............................................................................94 4.2.5 Ekonomika ...................................................................................95 4.2.6 Společnost a symbolismus ....................................................................95 4.2.7 Vznik české badenské kultury ................................................................95 4.3 Řivnáčská kultura {Milan Zápotocký) .............................................................95 4.3.1 Pojem řivnáčské kultury .....................................................................95 4.3.2 Časová a prostorová variabilita..............................................................97 4.3.3 Sídelní areály ..............................................................................98 4.3.4 Nemovité artefakty .........................................................................105 4.3.5 Movité artefakty ...........................................................................105 4.3.6 Ekonomika ..................................................................................110 4.3.7 Rituály ....................................................................................110 4.3.8 Vznik a periodizace ........................................................................110 4.4 Chamská kultura {Milan Zápotocký) ..............................................................110 4.4.1 Pojem chamské kultury.......................................................................110 4.4.2 Časová a prostorová variabilita ............................................................111 4.4.3 Sídelní areály .............................................................................112 4.4.4 Movité artefakty ...........................................................................113 4.4.5 Obstarávání obživy..........................................................................113 4.4.6 Kontakty ...................................................................................113 4.4.7 Vznik kultury ..............................................................................115 4.5 Kultura kulovitých amfor (MírosZan £)oňeá)......................................................115 4.5.1 Pojem kultury kulovitých amfor .............................................................115 4.5.2 Časová a prostorová variabilita ............................................................117 4.5.3 Areály aktivit .............................................................................118 6OBSAH 4.5.4 Movité artefakty ...........................................................................120 4.5.5 Ekonomika ..................................................................................122 4.5.6 Společenské vztahy a kult...................................................................122 4.5.7 Vznik kultury...............................................................................122 5 Mladší eneolit .......................................................................................123 5.1 Základní charakteristika mladšího eneolitu {Evžen Neústupný) ..................................123 5.2 Kultura se šňůrovou keramikou {Evžen Neústupný) ...............................................124 5.2.1 Základní charakteristika ...................................................................124 5.2.2 Variabilita kultury se šňůrovou keramikou ..................................................125 / 5.2.3 Sídelní areály .............................................................................128 5.2.4 Mohylová pohřebiště ....................................................................... 131 5.2.5 Movité artefakty: keramika .................................................................134 5.2.6 Movité artefakty: nástroje a zbraně ........................................................136 5.2.7 Ostatní movité artefakty a ekofakty ........................................................140 5.2.8 Ekonomika ..................................................................................140 5.2.9 Strukturování hrobů kultury se šňůrovou keramikou ..........................................142 5.2.10 Ritus a společenská struktura .............................................................145 5.2.11 Vznik kultury se šňůrovou keramikou ......................................................146 5.3 Kultura zvoncovitých pohárů {Jan Turek) .......................................................147 5.3.1 Základní charakteristika ...................................................................147 5.3.2 Časová a prostorová variabilita ............................................................149 5.3.3 Sídelní areály .............................................................................152 5.3.4 Nemovité artefakty .........................................................................158 5.3.5 Movité artefakty ...........................................................................159 5.3.6 Společenské vztahy .........................................................................167 5.3.7 Vznik a význam zvoncovitých pohárů v evropském kontextu ....................................169 Literatura..............................................................................................171 Přílohy 1-16 7
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw011342
5 20200401104950.9
20 ## $a 978-80-86124-77-3
41 0# $a cze
100 1# $a Neustupný, Evžen
245 00 $a Archeologie pravěkých Čech / 4 $b Eneolit $c Neustupný, Evžen ... [et al.]
260 ## $a Praha $b Archeologický ústav AV ČR $c 2008
300 ## $a 185 s., /16/ s. obr. příl. : il., mapy, plány
500 ## $a Obsahuje přehled literatury.
653 ## $a Archeologie
653 ## $a Archeologický výzkum
653 ## $a Archeologické nálezy
653 ## $a Pravěk
653 ## $a Eneolit
653 ## $a Čechy
655 #7 $a monografie $7 fd132842
910 ## $a ULE301 $b M 2723
1013 $a NEUSTUPNÝ, Evžen ... [et al.]
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}