Dějiny města Chabařovic

Red. Kristina Kaiserová a Vladimír Kaiser

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Pravěk Marta Cvrková První stopy lidské činnosti 9 Mladší doba kamenná 9 Pozdní doba kamenná 9 Doba bronzová - 9 Doba železná - 10 Raný středověk Tomáš Ve limský К PROBLEMATICE POČÁTKŮ CHABAŘOVIC Místo Chabařovic ve vývoji osídlení celého Ústecká 11 Slované - 11 Obchodní cesty .................................................................................. 11 Farní ves Kolec................................................................................... 12 První vlna kolonizace 14 Německá kolonizace 14 Nejstarší podoby jména Chabařovice ..........-, - 14 Chabařovice a vrcholně středověká komunikační sít - 15 Smírčí kříže - -.............................................................. 15 Období do roku 1800 Ivan Martinovský Pod Osekem a Krupkou 18 Chabařovice za husitských válek 20 Chabařovice v 15. a 16. století 21 Spory s Ústí nad Labem 24 Chabařovice za panství Volfa z Vřesovic 25 Chabařovice koncem 16. století ............................................................................... 27 Pod vládou města Litoměřic - 28 CHABAŘOVICE KOLEM ROKU 1600 Vzhled města 31 Sociální rozdělení obyvatel - 34 Měšťané s domy a s várkami ............................................ - 34 Měšťané s domy, ale bez várek - 34 Nájemníci v měštanských domech - 34 Obyvatelé předměstí - 34 Městská chudina - -.......... 35 Zaměstnání a obživa obyvatel - 35 Zemědělství ............................................................................................— 35 Řemesla a živnosti 36 Obchod a překupnictví - 37 Inteligence - 37 Městská správa a její zaměstnanci - 38 Ocenění městečka Chabařovic s lesy v Smících a Telnici z roku 1601 39 CHABAŘOVICE V LETECH 1600-1800 Období Kolblů z Geisingu 40 Hospodářský útisk a protireformace za Stralendorfů 44 Další události třicetileté války 48 Poslední desetiletí konfliktu 49 Pozvolná hospodářská obnova po válce 50 Památky na mor roku 1680 55 Katastrofa roku 1697 55 Léta stagnace................................................................................................. 56 187Tři války o Slezsko 59 Tereziánské reformy 60 Reformy Josefa II....................................................................................... 63 Chmurný konec století 68 SPRÁVNÍ VÝVOJ CHABAŘOVIC DO ROKU 1850 Chabařovice jako poddanská ves - 69 Městský řád 69 Městská rada - 71 Várečné právo a hospodářské výsady - 71 Omezování pravomocí 72 Správní reformy konce 18. století 72 OBRAZ UPÁLENÍ JANA HUSA Z KOSTELA V ROUDNÍKÁCH 74 Václav Houfek CHABAŘOVIČTÍ MISTŘI VARHANÁŘI - 75 Tomáš Horák Chabařovice v letech 1800-1918 Válečné události roku 1813 - 79 Václav Houfek Hospodářský vývoj Chabařovic v první polovině 19. století - 82 František Cvrk Společenský a kulturní život města v první polovině 19. století 84 František Cvrk Stabilní katastr 84 Vladimír Lipský POLITICKÝ A HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ CHABAŘOVIC V LETECH 1848-1918 František Cvrk Rok 1848 - 87 Zrušení patrimoniální správy - 87 Chabařovice jako okresní město - 87 Chabařovická samospráva 87 Hospodářský vývoj Chabařovic ve druhé polovině 19. století - 89 Vývoj obyvatelstva a jeho sociální a národnostní skladby 93 Stavební a technický rozvoj města ve druhé polovině 19. století 95 Vodovod 95 Kanalizace -.................................................... 96 Zdravotnictví - 96 Hřbitov - 96 Dláždění 96 Pošta a telegraf 96 Spořitelna - 97 Elektřina .............-................................................................................. 97 Školství ,.............................................................................................. 97 Německá měštanská škola - 98 Česká škola 98 Odborné školství - 98 Církevní záležitosti - 99 DĚLNICKÉ HNUTÍ V CHABAŘOVÍCÍCH DO ROKU 1918 101 Václav Houfek VÁLEČNÉ UDÁLOSTI V LETECH 1866-1918 104 Václav Houfek HORNICTVÍ A DOPRAVA DO ROKU 1945 Miloslav Grisa Počátky dolování 105 188Rozvoj těžby hnědého uhlí po roce 1850 107 Hornické školství -110 Hnědouhelné doly v okolí Chabařovic 110 Hornictví za I. světové války 112 Těžba uhlí ve 20. a 30. letech 20. století 112 Generální stávka horníků v roce 1932 -114 Hornické odbory 114 Národnostní otázka v hornictví ve 20. a 30. letech 20. století 115 Tramvajová a autobusová doprava 115 Lanovková doprava uhlí 116 Dolování za II. světové války 116 Chabařovice v letech 1918-1945 Věra Hladíková, Vladimír Lipský Národnostní složení obyvatelstva v době první republiky 117 Politický vývoj Chabařovic v období 1918-1938 117 Přehled volebních výsledků v Chabařovicích, Hrbovicích a Roudníkách v letech 1919-1938 -121 ROZBITÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A II. SVĚTOVÁ VÁLKA Vladimír Lipský Události roku 1938 -125 Chabařovice za okupace ....................................................................... -126 Chabařovice po II. světové válce Věra Hladíková Osvobození Chabařovic a zřízení české správy města 129 Vysídlení německého obyvatelstva 131 Změny názvů ulic 132 VOLBY 1946 - CESTA К ÚNORU 1948 134 Důsledky února 1948 ................................................................................ 136 MĚSTO V ŠEDESÁTÝCH LETECH 137 Územní změny a vývoj počtu obyvatel 139 Centralizace správy a její dopad na územní a správní vývoj města 140 UVOLNĚNÍ A PÁD TOTALITNÍHO REŽIMU V ROCE 1989 141 Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 142 PRŮMYSL A ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE 142 Ocelárna ................................................. -........................................ 143 Nové podniky 144 Rybníkářství 144 Vývoj uhelného hornictví a dopravy na Chabařovicku v letech 1945-1990 145 Miloslav Grisa Skládka chemického odpadu 147 Letecká doprava -147 BOJ ZA ZACHOVÁNÍ MĚSTA CHABAŘOVIC Vladimír Kaiser „Velká varianta těžby“ 148 Požadavky na zastavení těžby po listopadu 1989 148 Občanské fórum proti likvidaci Chabařovic -149 Likvidace ocelárny 151 Střet koncepcí v roce 1991 151 Nátlaková akce ředitele Peterky................................................................. 152 Návštěva premiéra Pitharta ........................................................................ 153 Zasedání vlády 11. září 1991 153 189Konsorcium amerických firem 153 Další pokusy udržet těžbu -155 Činnost agentury Informex 156 Články v Lidových novinách a Frankfurter Allgemeine Zeitung 156 Z KULTURNÍCH DĚJIN CHABAŘOVIC VE 20. STOLETÍ Pomník T. G. Masaryka - 157 Vladimír Lipský České amatérské divadlo v Chabařovicích 159 Stanislava Kešnerová PŘEHLED VÝVOJE PŘIPOJENÝCH OBCÍ HRBOVICE 162 Věra Hladíková ROUDNÍKY 165 Vladimír Lipský, Věra Hladíková Autoři_____________________________________________________________________________________________ ws Seznam zkratek_______________________________________________________________________________________wg Rejstříky Jmenný...................................................................................... 171 Místní 179 Hnědouhelných dolů a důlních spoleěností 183 Firem .......... ...............................................................-185 Obrazová příloha_______________________________________ i-xxiv 190
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw016389
5 20200401033732.9
20 ## $a 80-902278-1-3
41 0# $a cze
245 00 $a Dějiny města Chabařovic $c Red. Kristina Kaiserová a Vladimír Kaiser
260 ## $a Chabařovice $b Město Chabařovice $c 1998 $f Grafické závody Velký Šenov
300 ## $a 190 s., 24 s. fot. příl.
500 ## $a Obr. v textu, rejstř.
653 ## $a Chabařovice
655 #7 $a monografie $7 fd132842
910 ## $a ULE301 $b R 4517
1013 $a DĚJINY
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}