Velké dějiny zemí Koruny české.

Petr Čornej

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Hlava první krize Českého soustátí v pozdním středověku I. Evropské souvislosti krizového vývoje........................11 1/1 Morové epidemie a vyčerpání hospodářské dynamiky..............II 1/2 Dlouhodobé válečné konflikty...................................17 1/3 Představa řádu a její narušení.................................18 II. Hromadění krizových jevů v českém soustátí.....................22 II/1 Vědecký problém: podstata krize................................22 II/2 Porovnání s Evropou: opožděný vzestup českých zemí.............24 III. Příčiny a projevy krize........................................29 III/l Oslabení lucemburské dynastie.................................29 III/2 Demografický vývoj a národnostní poměry.......................32 IH/3 Obchod, měna, daně............................................40 III/4 Sociální poměry na venkově a ve městech.......................45 III/5 Stavovské vyhraňování šlechty.................................51 III/6 Církev: terč kritiky a zdroj naděje...........................57 IV. Zrod reformního programu.......................................63 IV/1 Generační prožitek............................................63 IV/2 Hledání nápravy...............................................67 Hlava druhá POKUS O REFORMU (1402-1419) I. Cechy a Morava na prahu 15. století...........................72 1/1 Druhé zajetíVáclava IV.........................................72 1/2 Rytíři a lapkové...............................................79 II. Jan Hus a jeho teoretická východiska.............................H4 II/l Betlémská kaple..................................................84 II/2 Husovo mládí a zrání.............................................87 II/3 Nominalismus a realismus.........................................91 II/4 Husovo pojetí pravdy, božího zákona a církve.....................94 III. Počátky reformního úsilí........................................100 III/1 Spor o Wyclifa..................................................100 III/2 Politické zázemí reformního proudu..............................104 IH/3 Napětí v Praze: Češi a Němci....................................109 III/4 Dekret kutnohorský..............................................116 III/5 Problémy Husova krále...........................................124 IH/6 Smrt Zbyňka Zajíce..............................................133 IV. Husova pře......................................................138 IV/1 Protiodpustkové bouře...........................................138 IV/2 Zostření klatby.................................................141 IV/3 Svolání kostnického koncilu.....................................148 IV/4 Cesta na hranici................................................158 IV/5 Odstranění papežského schizmatu.................................174 V. Štěpení společnosti.............................................177 V/t Počátky kalicha.................................................177 V/2 Neklid před bouří...............................................181 V/3 První kroky radikálního husitismu...............................192 V/4 V předvečer revoluce............................................202 Hlava třetí HUSITSKÁ REVOLUCE I (1419-1427) I. První příboj....................................................212 1/1 Pražské souměstí po defenestraci................................212 1/2 Podmínky pro Zikmunda...........................................215 1/3 Nástup husitských radikálu......................................218 I/4 Adventistická kampaň............................................223 II. Vyhlášení kříže.................................................225 II/1 Setkání v Brně..................................................225 II/2 Říšský sněm ve Vratislavi.......................................227 II/3 Založení Tábora.................................................230 II/4 Jaro 1420: táborská ofenzíva.......................................239 II/5 Vzpoura husitské Prahy..........................................241 II/6 Svatá válka.....................................................247 II/7 Husitský program: čtyři artikuly pražské........................250 III. Proti všem......................................................254 III/1 O Prahu i Tábor.................................................254 III/2 Bitva na Vítkově a její následky................................259 III/3 Hledání krále...................................................265 III/4 Vyšehrad........................................................270 III/5 Prolomení krunýře: výboje a hádky...............................278 IV Nepřehledná léta 1421-1422 .................................... 282 IV/1 Husitská tažení na český západ, sever a východ..................282 IV/2 Tragický osud táborských sekt...................................289 IV/3 Čáslavský sněm..................................................296 IV/4 Nastolení Želivského diktatury..................................300 IV/5 Druhá křížová výprava - první dějství...........................303 IV/6 Dočasná jednota husitských sil..................................307 IV/7 Druhá křížová výprava - závěrečný akt...........................308 IV/8 Želivského pád.................................................311 IV/9 Korybutovičovo intermezzo.......................................316 V. V Žižkově znamení..............................................321 V/l Vojevůdcův příchod do východních Čech..........................321 V/2 Vznik Žižkova svazu.............................................326 V/3 Svatohavelská koalice...........................................331 V/4 Žižkova smrt....................................................336 VI. Dědictví po Žižkovi.............................................343 VI/1 Zikmund Lucemburský a kurfiřti..................................343 VI/2 Dělení vlivu: táboří a sirotci..................................348 VI/3 Bitva před Ústím nad Labem......................................353 VI/4 Pražský převrat: 17. duben 1427 ............................... 357 Hlava čtvrtá DOBA PŘEPLNĚNÁ NEJISTOTOU I. Boží zákon a všední skutečnost..................................361 1/1 Morálka proti právu?............................................361 1/2 Decentralizace světské správy v husitských Čechách..............364 1/3 Kraje a regiony.................................................369 1/4 Jak nahradit zemský soud........................................373 1/5 Sněmy a jejich kompetence.......................................375 1/6 Život ve městech................................................379 II. Problémy církevního života........................................385 II/1 Katolická církev v husitské bouři.................................385 II/2 Husitské církve...................................................391 II/3 Rozdíly mezi pražskou a táborskou věroukou........................394 III. Rodinné soužití, děti a postavení žen............................400 III/1 Rodina a manželství...............................................400 III/2 Dětská otázka v husitství........................................405 IH/3 Druhé pohlaví....................................................408 IV. Národní cítění a postavení menšin................................413 IV/1 Češi, Moravané, Němci a cizozemci................................413 IV/2 Problémová menšina: Židé.........................................422 IV/3 Vztah ? Romům....................................................427 V. Války, zbraně, bojovníci.........................................428 V/l Válka a obyvatelstvo..............................................428 V/2 Profesionalizace husitských vojsk.................................432 V/3 Katolíci ve zbrani................................................436 V/4 Husitské válečnictví..............................................439 V/5 Pevnosti: hrady, tvrze a města....................................449 Hlava pátá MORAVA A OSTATNÍ KORUNNÍ ZEMĚ (1419-1427) I. Morava...........................................................455 1/1 Dezintegrace České koruny na počátku revoluce....................455 1/2 Charakter husitství na Moravě....................................456 1/3 Věrnost panovníkovi, či kalichu?.................................458 1/4 Poměry od jara 1423 do počátku roku 1427 ....................... 463 II. Slezsko a Kladsko.................................................468 II/l Horní a Dolní Slezsko.............................................468 II/2 Kam patří Kladsko?................................................475 ?. Obojí Lužice.....................................................478 III/1 Hornolužická hráz.................................................478 III/2 Relativní klid v Dolní Lužici....................................482 Hlava šestá HUSITSKÁ REVOLUCE II (1427-1436) I. První úspěchy husitského trojbloku...............................484 1/1 Mezinárodní souvislosti příprav)' čtvrté kruciáty................484 1/2 Husitská vítězství u Stříbra a Tachova........................486 1/3 Marný pokus o převrat v Praze.................................490 1/4 Zklamání kardinála Beauíorta..................................492 1/5 Stabilizace hlavních husitských uskupení......................494 II. Vojenská a diplomatická ofenzíva husitských svazů............498 II/l Příčiny husitských tažení za hranice Čech....................498 II/2 Výpravy do Rakous.............................................502 II/3 Vpády do Uher a první jednání se Zikmundem Lucemburským. . . . 505 II/4 Východisko ze vzájemných svárů: úder do Němec................514 II/5 Severní Morava, Slezsko a Kladsko.............................524 II/6 Horní a Dolní Lužice..........................................536 II/7 Význam a důsledky husitských rejs.............................542 III. Od Domažlic ? Lipanům.........................................545 III/l Počátek basilejského koncilu..................................545 III/2 Pátá kruciáta.................................................552 IH/3 Chebský soudce................................................557 III/4 Basilejská disputace..........................................565 III/5 Svatotrojický sněm............................................580 III/6 Počasí, ceny, epidemie........................................589 III/7 Obléhání Plzně................................................599 III/8 Lipany........................................................613 IV. Kompaktáta....................................................623 IV/1 Brno - Praha - Stoličný Bělehrad..............................623 IV/2 Jihlava...............'........................................633 Hlava sedmá EPILOG (1436-1437) I. Otazníky vítězné revoluce.....................................640 1/1 Historický rozměr kompaktát...................................640 1/2 Tábor a Hradec Králové........................................641 1/3 Praha a Sión..................................................644 II. Vyústění revolučního procesu.................................653 II/l Výsledky......................................................653 II/2 Výhledy......................................................663 POZNÁMKY.............................................................667 SEZNAM ZKRATEK.......................................................737 VÝBĚR Z PRAMENŮ A LITERATURY.........................................739 REJSTŘÍKY............................................................766
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0126809
5 20200330231747.9
7 ta
8 150313s2000----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 80-7185-296-1
20 ## $a 80-7185-264-3 (soubor)
40 ## $b cze
41 0# $a cze
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
100 1# $a Čornej, Petr, $d 1951- $7 jk01021912 $4 aut
245 10 $a Velké dějiny zemí Koruny české. $n Svazek V, $p 1402-1437 / $c Petr Čornej
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha a Litomyšl : $b Ladislav Horáček - Paseka, $c 2000
300 ## $a 788 s.
648 #7 $a 15. století
650 #7 $a dějiny
650 #7 $a husitství
650 #7 $a středověk
651 #7 $a Čechy (Česko)
651 #7 $a Morava (Česko)
655 #7 $a monografie $7 fd132842
910 ## $a ULE301 $b M 11388
1013 $a ČORNEJ, PETR
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}